online site builder

Zakres usług

Mobirise

Prowadzimy kompleksową obsługę finansowo-księgową w skład której wchodzi m. in.:

• prowadzenie ksiąg handlowych
• prowadzenie książki przychodów i rozchodów
• rachunkowość dla uproszczonych form opodatkowania (ryczałt, karta podatkowa)
• prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży zgodnie z zapisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym
• przygotowanie planu amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych
• comiesięczne wyliczanie zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie i wysyłanie deklaracji VAT
• sporządzanie i składanie innych potrzebnych deklaracji skarbowych
• sporządzanie deklaracji ZUS oraz elektroniczne przekazywanie dokumentów do ZUS
• przygotowywanie przelewów z tytułu zobowiązań podatkowych
• prowadzenie obowiązkowej sprawozdawczości wobec US, GUS i innych
• reprezentowanie wobec Urzędów i Izb Skarbowych oraz ZUS (w tym bieżące załatwianie spraw w w/w instytucjach)
• sporządzanie sprawozdań finansowych
• sporządzanie i elektroniczne przekazywanie plików JPK

Mobirise

Prowadzimy również profesjonalną obsługę kadrowo-płacową w skład której wchodzi m. in.:

• obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac
• obliczanie składek ZUS i sporządzanie miesięcznych deklaracji
• przygotowywanie i składanie do ZUS dokumentów zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń dla pracowników
• wyliczanie podatku dochodowego osób zatrudnionych i sporządzanie deklaracji rocznych
• rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych, rodzinnych, pielęgnacyjnych i innych
• przygotowywanie przelewów z tytułu wynagrodzeń
• przygotowywanie dokumentów płatności z tytułu podatków i składek ZUS
• przygotowywanie raportów płacowych dla zarządu według indywidualnych potrzeb Klienta

Copyright © 2017 Centrum Księgowe ProEfekt Sp. z o. o. | Projekt strony www, pozycjonowanie, wykonie: NETMONSTER Strony Internetowe Śrem